Dne 16.5.2024 se pod patronátem Oblastního spolku Českého červeného kříže Uherské Hradiště uskutečnilo oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků v počtu 12 týmů žáků základních škol I. a II. stupně.
Za naši společnost MR jsme se zúčastnili nejen v rámci reklamních předmětů, ale i s pomocí při přípravě a přímé činnosti na stanovišti první pomoci. 👩‍🔬🩺💉
Všechny děti byly velmi dobře připraveny a bravurně poskytovaly první pomoc. Vítězové se mohou těšit na krajské kolo, které se uskuteční 6. června v Hodoníně. 😊