Milí prvodárci, děkujeme Vám, že jste přišli darovat krev dne 31.01.2023 do Uherskohradišťské nemocnice a tím jste přispěli k záchraně zdraví a životů svých spoluobčanů.
Akce měla díky Vám velký úspěch – zúčastnilo se 77 prvodárců, což je téměř o polovinu více než vloni... 😊🩸
Prvodárci obdrželi různé reklamní předměty od sponzorů, čekala na ně zde paní Jarmila Ulmanová, ředitelka OS ČČK UH, s odznáčkem první kapky krve, lákavé občerstvení a velmi milý personál Hematologicko-transfuzního oddělení.
Tímto děkujeme prvodárcům a všem, kteří se na této mimořádné akci podíleli.